Czuryk, M. (2018). Bezpieczeństwo jako dobro wspólne. Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), 15-24. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1984