Misztal-Konecka, J. (2018). Sąd Najwyższy Gruzji – kilka uwag o jego organizacji, kognicji i siedzibie. Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), 25-37. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1985