Misztal-Konecka, J. (2018). Sąd Najwyższy Gruzji – kilka uwag o jego organizacji, kognicji i siedzibie. Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), 25-37. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.3.25-37