Zacharczuk, P. (2018). Nowe zasady dokonywania podziałów województw na obwody łowieckie. Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), 59-76. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1986