Piesiewicz, P. (2018). Wymagalna wierzytelność z autorskich praw majątkowych jako przedmiot egzekucji w postępowaniu cywilnym. Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), 77-93. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1987