Domaradzki, P. (2018). Charakter spółek notowanych na rynku NewConnect. Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), 113-125. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.3.113-125