Domaradzki, P. (2018). Charakter spółek notowanych na rynku NewConnect. Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), 113-125. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1989