Hajduk, R. (2018). Współczesne postulaty unowocześnienia Kościoła i ich relewancja. Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), 211-224. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1998