Kiereś, B. (2018). Człowiek: podmiot wychowania czy jego funkcja. Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), 257-266. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2001