Kulczycka, D. (2018). Aksjologiczne problemy związane z najnowszą literaturą polską. Casus prozy Jakuba Żulczyka. Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), 281-309. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2002