Pastwa, R. (2018). Zygmunt Bauman. Retropia. Jak rządzi nami przeszłość. Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), 349-353. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2004