Sakowicz, E. (2018). Zbigniew Kubacki SI, Wprowadzenie do teologii religii. Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), 355-361. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2005