Lis, W. (2018). Zgoda pacjenta na czynność medyczną w polskim porządku prawnym. Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), 39-58. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2006