Fermus-Bobowiec, A. (2019). Wybrane zagadnienia dotyczące wykorzystania umowy cywilnoprawnej jako instrumentu działania administracji. Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), 125-141. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2070