Kozieł, G. (2019). Dopuszczalność stosowania przepisów o wzorcach udostępnianych w systemie teleinformatycznym. do EIZG z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), 169-179. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2073