Sławek-Czochra, M. (2019). Lubelski afisz i plakat filmowy w zbiorach Archiwum Państwowego w Lublinie i Muzeum Lubelskiego z okresu międzywojennego. Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), 357-373. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2086