Zacharczuk, P. (2019). Podziały województw na obwody łowieckie zachowujące ważność. Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), 405-419. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2089