Liszka, P. (2019). Powołanie i status sędziego prawa administracyjnego w kontekście orzeczenia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawie Lucia v. SEC. Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), 421-435. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2090