Padło, M. (2019). Wileńska „szkoła” Manfreda Kridla. Przyczynek do rozważań na temat rodowodów naukowych. Ireny Sławińskiej i Czesława Zgorzelskiego. Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), 479-489. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2093