NOWAK-BARCIŃSKA, M. Dobrodziej – mistrz – profesor. Wincenty Pol w świetle listów doń skierowanych. Zeszyty Naukowe KUL, v. 61, n. 1, p. 561-580, 11 maio 2018.