ZAREMBA, M. […] Ja nie wykładam tutaj estetyki. Wincenty Pol a sztuki plastyczne. Zeszyty Naukowe KUL, v. 61, n. 1, p. 601-613, 11 maio 2018.