MAJEWSKA-WÓJCIK, A. Anioł i syn – językowy portret Stanisława Witkiewicza-ojca. Zeszyty Naukowe KUL, v. 61, n. 1, p. 533-546, 11 maio 2018.