ZJAWIN, J. Rola pracy i nauczania w koncepcji wychowania integralnego Edmunda Bojanowskiego na tle europejskich prądów wychowawczych XIX wieku. Zeszyty Naukowe KUL, v. 60, n. 4, p. 215-225, 9 jan. 2018.