GIESEN, B. Nowy impuls dla kreatywności – uwagi na tle nowelizacji niemieckiego prawa autorskiego z 20.12.2016 r. w zakresie prawa do wynagrodzenia twórców. Zeszyty Naukowe KUL, v. 61, n. 1, p. 3-16, 11 maio 2018.