MACHAŁA, W. Utwór naukowy a komercjalizacja rezultatów twórczych w świetle prawa o szkolnictwie wyższym. Zeszyty Naukowe KUL, v. 61, n. 1, p. 43-52, 11 maio 2018.