MARYNIAK, ŁUKASZ. Pojęcie stosownego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a jego rynkowy charakter. Zeszyty Naukowe KUL, v. 61, n. 1, p. 53-67, 11 maio 2018.