SITKO, J. Warunki rejestracji i zakres ochrony kompozycji kolorystycznej jako znaku towarowego w świetle przepisów krajowych oraz dyrektywy 2015/2436. Zeszyty Naukowe KUL, v. 61, n. 1, p. 69-91, 11 maio 2018.