BIELECKI, M. Ochrona godnoĊ›ci osoby skazanej w prawie karnym wykonawczym. Wybrane aspekty. Zeszyty Naukowe KUL, v. 61, n. 1, p. 159-178, 11 maio 2018.