IZDEBSKI, J. Realizacja polityk publicznych przez administrację publiczną. Zeszyty Naukowe KUL, v. 61, n. 1, p. 221-231, 11 maio 2018.