SOSNOWSKA, J. Pogranicze fotografii – znaczenie stopklatki w dziele filmowym. Zeszyty Naukowe KUL, v. 61, n. 1, p. 335-349, 11 maio 2018.