SZULICH-KAŁUŻA, J. Fotografia jako narzędzie mediatyzacji wojny w mediach społecznościowych – na przykładzie fotografii konfliktu na wschodniej Ukrainie. Zeszyty Naukowe KUL, v. 61, n. 1, p. 351-372, 11 maio 2018.