WÓJCISZYN-WASIL, A. Obrazy – nie tylko w wyobraźni. Wizualna ewolucja radia. Zeszyty Naukowe KUL, v. 61, n. 1, p. 373-385, 11 maio 2018.