GŁĄB, G. Brat Albert i jego czasy w naszych czasach. Marek Sołtysik „Znak miłości. Opowieść o Adamie Chmielowskim – Świętym Bracie Albercie”. Zeszyty Naukowe KUL, v. 61, n. 2, p. 145-165, 13 ago. 2018.