TYLEC, G. Private copying levies. Roszczenie od posiadaczy urządzeń reprograficznych z art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz jego przedawnienie. Zeszyty Naukowe KUL, v. 61, n. 2, p. 265-276, 13 ago. 2018.