CZURYK, M. Bezpieczeństwo jako dobro wspólne. Zeszyty Naukowe KUL, v. 61, n. 3, p. 15-24, 17 dez. 2018.