LIS, W. Zgoda pacjenta na czynność medyczną w polskim porządku prawnym. Zeszyty Naukowe KUL, v. 61, n. 3, p. 39-58, 17 dez. 2018.