ZACHARCZUK, P. Podziały województw na obwody łowieckie zachowujące ważność. Zeszyty Naukowe KUL, v. 61, n. 4, p. 405-419, 23 jan. 2019.