LISZKA, P. Powołanie i status sędziego prawa administracyjnego w kontekście orzeczenia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawie Lucia v. SEC. Zeszyty Naukowe KUL, v. 61, n. 4, p. 421-435, 23 jan. 2019.