PADŁO, M. Wileńska „szkoła” Manfreda Kridla. Przyczynek do rozważań na temat rodowodów naukowych... Ireny Sławińskiej i Czesława Zgorzelskiego. Zeszyty Naukowe KUL, v. 61, n. 4, p. 479-489, 23 jan. 2019.