Król, Małgorzata. 2018. Ojcowie: Wincenty Pol I Gustaw Zieliński. Zeszyty Naukowe KUL 61 (1), 493-509. https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1496.