Mariak, Leonarda. 2018. Henryk Sienkiewicz I Jego Rodzina W świetle Korespondencji Prywatnej. Zeszyty Naukowe KUL 61 (1), 547-60. https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1499.