Rozynkowski, Waldemar. 2018. „Bł. Edmund Bojanowski Założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek - Nowe Zgromadzenie Zakonne W Trudnym Okresie Kasat W Zaborze Pruski”m. Zeszyty Naukowe KUL 60 (4), 95-108. https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1503.