Spyra, Lidia. 2018. Przykłady Aplikacji Charyzmatu I Myśli Pedagogicznej Edmunda Bojanowskeigo W Działalności Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej Poza Granicami Polski. Zeszyty Naukowe KUL 60 (4), 241-57. https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1510.