Opiela, Maria. 2018. Aktualność Myśli Pedagogicznej I Dzieła Edmunda Bojanowskiego. Zeszyty Naukowe KUL 60 (4), 227-39. https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1511.