Musiał, Sebastian. 2018. „Prace, Szkice I Notatki Edmunda Bojanowskieg”o. Zeszyty Naukowe KUL 60 (4), 277-79. https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1659.