Jurczyszyn, Marek. 2018. Kompendium Edukacyjne Edmunda Bojanowskiego. Zeszyty Naukowe KUL 60 (4), 281-83. https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1660.