Jakimczuk, Ewa. 2018. Wybrane Zagadnienia Prawa Autorskiego Dotyczące Tworzenia Internetowych Galerii Sztuki (ze Szczególnym Uwzględnieniem Wolności Panoramy). Zeszyty Naukowe KUL 61 (1), 17-30. https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1736.