Machała, Wojciech. 2018. Utwór Naukowy a Komercjalizacja Rezultatów Twórczych W świetle Prawa O Szkolnictwie Wyższym. Zeszyty Naukowe KUL 61 (1), 43-52. https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1738.