Maryniak, Łukasz. 2018. „Pojęcie Stosownego Wynagrodzenia, O Którym Mowa W Art. 79 Ust. 1 Pkt 3 Lit. B Ustawy O Prawie Autorskim I Prawach Pokrewnych, a Jego Rynkowy Charakte”r. Zeszyty Naukowe KUL 61 (1), 53-67. https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1739.