Szyjewska-Bagińska, Joanna. 2018. Przedmiot Zobowiązania Z Umowy O Twórczość Naukową. Zeszyty Naukowe KUL 61 (1), 93-113. https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1741.