Bielecki, Marek. 2018. „Ochrona Godności Osoby Skazanej W Prawie Karnym Wykonawczym. Wybrane Aspekt”y. Zeszyty Naukowe KUL 61 (1), 159-78. https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1744.