Chałubińska-Jentkiewicz, Katarzyna. 2018. Bezpieczeństwo Prawne Danych Osobowych W Nowych Warunkach Cyfrowych. Zeszyty Naukowe KUL 61 (1), 179-96. https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1745.